Barbara Hoff Esbjørn
Content Ruler - Børnekonferencen

Angst hos børn: To projekter fra Center for Angst

Barbara Hoff Esbjørn vil komme ind på angstens fremtoning og dernæst fortælle om to behandlingsprojekter fra Center for Angst. Derudover vil Barbara Hoff Esbjørn fortælle om Metakognitiv terapi til børn med generaliseret angst og Hjælp til Selvhjælp" og er et forældregruppebaseret selvhjælpsprogram til børn med moderate grader af angst. 

Barbara Hoff Esbjørn

Barbara Hoff Esbjørn er professor MSO ved Københavns Universitet, hvor hun er daglig leder af Center for Angst. CfA er en paraply betegnelse for en række projekter indenfor behandlings- og teoretisk forskning om angsttilstande hos børn. Formålet er at tilvejebringe ny teoretisk og empirisk viden om angsttilstande hos børn.

Barbara Hoff Esbjørns primære forskningsområder er Klinisk børnepsykologi, Angst hos børn, Tilknytning, Kognitiv adfærdsterapi og Metakognitiv teori og terapi. 

Barbara blev ansat som lektor ved KU siden 2011. Dog med et afbræk som "Visiting Scholar" ved Center for Attachment Research, New School for Social Research, New York, USA, sommer 2012-sommer 2013. Hun har bl.a., sammen med Ingrid Leth, udgivet bogen "Angst hos børn - Kognitiv terapi i teori og praksis. En håndbog for professionelle" og bidraget til Angstbogen: angstens symptomer, årsager og behandling. red. / Jes Gerlach med kapitlet "Når børn udvikler Angst". 

I juni 2016 sendte DR to dokumentarprogrammer ’Børn grebet af angst', hvor man følger fire børn og deres familier igennem et behandlingsforløb mod angst. Programmet følger to psykologer, herunder professor mso Barbara Hoff Esbjørn, fra Center for Angst, Institut for Psykologi, som igennem et behandlingsforløb vil hjælpe de to angstramte børn.

Læs mere om programmerne på DR1s hjemmeside.

Barbara Hoff Esbjørn

Content Ruler - Børnekonferencen