Anne Marie Villumsen
Content Ruler - Børnekonferencen

Børn og forældres stemmer i det professionelle og tværprofessionelle samarbejde

Tværprofessionelt samarbejde har været på den professionelle dagsorden i mange år efterhånden. Alle kommuner har haft utallige projekter, der skulle forbedre samarbejdet – og alligevel bliver samarbejdet på tværs ved med at være en udfordring. Hvorfor det? Og hvor blev børn og forældre af i de professionelles bestræbelser på at få samarbejdet til at fungere?

Oplægget fokuserer på den forskningsbaserede viden om tværprofessionelt samarbejde, og hvilke implikationer denne viden har for praksis. Kort sagt: Hvordan kan det lykkes at skabe et samarbejde, der er andet og mere end koordinering og deling af viden? 

I oplægget vil der være et særligt fokus børn og forældres plads og stemme i det professionelle arbejde og samarbejde.  

 

Anne Marie Villumsen

Anna Marie Villumsen er ph.d., autoriseret psykolog, lektor samt ansvarlig for forskningsprogrammet udsatte børn, unge og voksne v/ VIA University College. Anne Marie er pt. konstitueret Centerchef for UC sektorens Nationale Videncenter for Udsatte Børn og Unge.

Anne Marie har gennem de sidste godt 10 år beskæftiget sig med udsathed hos børn, unge og familier samt tværprofessionelt samarbejde. Omdrejningspunktet er udveksling mellem praksis, forskning og uddannelse. Anne Marie har arbejdet i både praksisfeltet - med alt fra psykologiske undersøgelser af børn til familiebehandling med anbringelsestruede unge – og i forskningsfeltet med udvikling af tværprofessionelt samarbejde og afklaring af udsathed hos børn og familier. 

Anne Marie Villumsen

Content Ruler - Børnekonferencen