Andreas Rasch-Christensen
Content Ruler - Børnekonferencen

Læring bor ikke i det enkelte barn

Der tales rigtig meget om, at børn og unge skal lære så tidligt som muligt. Det kaldes også tidlig indsats. Jo før, jo bedre. Nobelprisvinder og økonom James Heckman gav på mange måder startskuddet.

Hans undersøgelser viser egentlig det samme, som mange intuitivt vil pege på: Understøtter man børnene, fra de er helt små, øges deres muligheder langt op i voksenlivet. Og vil man for alvor øge den sociale mobilitet eller bryde den negative sociale arv, skal hjælpen helst komme så tidligt som muligt.

Men hvad skal indsatserne bestå i? De skal også, men ikke kun adressere børnenes kognitive læring i form af deres ordforråd, matematiske færdigheder og viden om naturforhold. I dagtilbud og skoler skal leg, læring, dannelse og fællesskaber gå hånd-i- hånd.

Det at indgå i relationer, i fællesskaber, have venner og blive mødt af positive voksne er helt afgørende for alle børn og unges udvikling. Også i forhold til udsatte grupper. Både i forhold til både uddannelse og livet.

Oplægget vil med afsæt i aktuel forskning af dagtilbuds- og skoleområdet forsøge at pege på, hvilke muligheder og udfordringer et tidligt fokus på læring kan indeholde. Det vil også inddrage de seneste politiske ændringer af de danske dagtilbud og skoler.

Andreas Racsh-Christensen

Ph.d. Andreas Rasch-Christensen er forskningschef ved VIA University College og har omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder. Har forfattet flere bøger og videnskabelige artikler.

Ud over at være en meget brugt ekspert i flere landsdækkende medier sidder Andreas Rasch-Christensen også med ved bordet i mange boards, råd og udvalg. Også i en række ministerielle rådgivningsgrupper og seneste været formand for den mastergruppen, der har givet anbefalinger til en styrket pædagogisk læreplan for 0-6 års området ligesom han er medlem af Formandskabet for Rådet for Børns Læring.

Andreas Rasch Christensen

Content Ruler - Børnekonferencen